Loading…

Denizli

De origine van de Denizli ligt zo ver in het verleden dat er geen verifieerbare informatie meer te vinden is. We moeten het vooral hebben van interpretaties en legendes. Een van deze legendes suggereert dat de voorouders van de  Denizli terug gaat tot de Middeleeuwen. (Wiedenmann 1949) De bewering is dat Graaf van den Berg op de terugreis van de kruistocht van Keizer Barbarossa in 1190 verdwaalde in het ruige terrein. Hij vond zijn weg, na 3 dagen, naar het dichtstbijzijnde dorp dankzij het lange kraaien van de haan die galmde over de velden. Hij kocht van de Spaanse monikken een aantal van deze hanen en hennen als grote dank en bracht ze terug naar zijn thuisland.

In Turkije is de Denizli Horozu ontwikkeld in het zuidwestelijke deel van Turkije, nabij de stad Denizli Het kraaien van de Denizli doet denken aan de Moslim gebedsoproep. Van hieruit is het gezegde ‘schreeuwen als een Denizli’ voorgekomen. Volgens het Turkse fok instituut in West-Anatolie is het record kraaien van de Denizli aldaar 45 seconden. Doorgaans kraaien ze zo’n 20-25 seconden. Legendes zijn vaak geromantiseerd en we kunnen ze niet altijd letterlijk nemen, oa. Geeft de legende niet weer waar de graaf verdwaald. Een waarschijnlijkheid is dat er ten tijde van de Zijderoute en handel met China er mogelijk langkraaiers vanuit het Oosten zijn geimporteerd. Volgens informatie verkregen van het Turkse ministerie van landbouw en het Denizli preservation Institute zijn er documenten bewaard gebleven waaruit op te maken valt dat de langkraaier al voor Osman/Byzantijnse tijd in de stad Denizli. Mogelijk is er ook een verband met Bosnische kraaiers. In die tijd stond de Balkan onder Turkse regime. Qua uiterlijk is het eveneens aannemelijk, gebaseerd op de vechthoenachtige uitstraling en strakke bevedering dat de Denizli, Bergsche kraaier en mogelijk Bosnische kraaier een gezamelijke voorouder hebben. Door de honderden jaren van tijd en fok heeft elk ras zijn eigen identiteit gekregen door oa inkruisen met lokale hoenders. Hoe, wat, wanneer en waarmee is niet te achterhalen of te bewijzen. Het is geen vruchtbaar ras een haan moet dan ook niet meer dan 3 hennen, ze leggen ongeveer 70 eieren per jaar en de hennen zijn geen goede broeders. Het zijn erg trage groeiers

De Denizli is een Landhoentype met vechthoenderinslag. Het lijf is walsvormig en gespierd en slank. Een opgerichte houding tamelijk hoog gesteld , een aflopende ruglijn en vrij krappe bevedering.Ze hebben een krap zadel en een weinig ontwikkelde staart. Vleugels liggen hooggedragen, parallel aan de ruglijn Enkelkammig met donkerbruine ogen. De oren zijn rood , maar wat witte aanslag is toegestaan. Beenkleur varieert van grijs tot zwart. Kleurslagen: Zilverberkenkleurig, goudberken en zwart Gewicht: Haan 2,3-3 KG, hen 2-2,5 KG Kleur is bij Denizli ondergeschikt, uitgangspunt is altijd de kraailengte.

    384 Toen de vraag kwam aandacht te besteden aan de Denizli kraaier, een ras dat in de zwarte kleurslag sinds 1999 in onze standaard is opge- nomen, ben ik op zoek gegaan naar informatie over de herkomst het ras. Daarnaast heb ik getracht andere wetenswaardigheden over het ras te achterhalen. Hiervoor moet je Duitse bronnen raadplegen en al zoekende kom je hierbij nogal wat ver- rassingen tegen. DenizliKraaierTekst: Ad Boks, foto’s: Jan Ubels staartaanzet is door het krappe zadel wat hoekigen wordt ongeveer in een rechte hoek met de ruggedragen en matig gespreid. De vleugels wordenhoog gedragen evenwijdig aan de ruglijn. De kopis breed met iets wenkbrauw aanzet en heeft eendiep ingesneden enkele kam en diepliggende don-kerbruine ogen. De oorlellen zijn rood, iets wit istoegestaan. De loopbenen variëren van zwart tot donkergrijs van kleur.De oorspronkelijke kleurslagen zijn zwartgoud en zwartzilver. De zwartgouden haan heeft eengoudbruine hals, schouders en zadel. De borst heefteen zwarte grondkleur met bruine tekening of is zelfs helemaal bruin. De bijbehorende hen heefteen zwarte grondkleur met bruine pepering diein sterkte kan variëren terwijl de hals goudbruinis met een niet scherpe schachtstreeptekening, diedoorbreekt. De vleugelbevedering is min of meergezoomd. Bij de kleurslag zwartzilver is het goudc.q. bruin vervangen door zilver.In Duitsland is de zwarte kleurslag ontstaan. Voor de goede orde dient hierbij te worden aangetekend dat in Duitsland de zwarte Denizli kraaier fluweel-zwart van kleur moet zijn met uitzondering van de sierveren van de haan, die groenglanzend zijn.